Fogászati Implantátum-felépítmény és Csontpótlás megmunkálására alkalmas marógép kifejlesztése a Pi dental Fogászati Gyártó Kft-nél (KFI_16-1-2017-0217)

A Pi dental Fogászati Gyártó Kft. a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kezelt, „Vállalatok K+F tevékenységének támogatása (KFI_16)” pályázati programból kapott 84,2 millió forint vissza nem térítendő támogatással valósította meg aKFI_16-1-2017-0217 számú projektjét.A 2017.07.01-2019.06.30. közöttBudapesten megvalósított K+F projekt célja egy olyan 5 tengelyes marógép megtervezése és prototípusának elkészítése volt, amely alkalmas a fogorvosi rendelőkben a CBCT információi alapján csontpótlások megfelelő formára történő kialakítására és fogtechnikában előforduló, fogpótlás készítésére használt anyagok megmunkálására.

A Pi dental Fogászati Gyártó Kft. által a K+F projekt keretében kifejlesztett berendezés egy olyan új eszközt ad a fogorvos, szájsebész kezébe, amellyel napi gyakorlattá válhat a rendelőben az implantációs területen elvégzett, azonnali csontblokk pótlás beültetése mind a „maxilla”, mind a „mandibula” hiányzó anatómiai részleteinek a pótlására. A kifejlesztett rendszernek része az 5 tengely mentén történő megmunkálásra alkalmas CNC megmunkáló központ, a CBCT felvétel adatait befogadó CAD program, és a tervezés által létrejött megtervezett csontpótlás geometriáját leíró matematikai modellnek a gép nyelvére történő adaptálását végző CAM szoftver. A megmunkáló központ (továbbiakban marógép) tervezése során elvárás volt, hogy használható legyen az összes eddig ismert fogpótlás elkészítésére alkalmas anyag megmunkálására. Ezen kívül fontos cél volt, hogy a berendezés alkalmassá legyen a fogorvosi rendelőkben történő, szájsebészeti beavatkozások során elvégzett, donor csontból készült csontblokkok megmunkálására is. A jelenlegi gyakorlat szerint a csonthiány pótlására, emberből, állatból kinyert csontszövetet vagy szintetikus anyagokat alkalmaznak. A projektben kifejlesztett berendezésnagy előnye, hogy a másodműtét során kinyert csontszövetből készült csontpótlások (graft) elvégzéséhez is új technológiát biztosít. Az eljárás során lehetőség van:

  • egyrészt a beteg saját csontállományából vett (autograft) csontblokk használatára, amikor fontos tényező a másodműtét során kivett csont rövid idő alatt történő megmunkálása.
  • másrészt emberi donortól származó (allograft) liofilizált csontblokk alkalmazására, amikor a csontpótlás akkreditált intézetben történő további kezelése válik szükségessé.

A K+F projektben kifejlesztett, összes csontblokk pótlás megmunkálását lehetővé tevő berendezéssel elvégezhető technológiai folyamat az alábbi 6 pontban foglalható össze:

  1. Amennyiben a fogorvos, szájsebész a diagnosztizálás fázisában elkészült CBCT felvétel információit értékelve az implantáció mellett dönt, és a műtéti területen nem találja megfelelő mennyiségűnek a csontszövetet, felmerül a csontszövetpótlás szükségessége.
  2. A CBCT felvétel STL formátumban képzett modelljét átemeli egy CAD programba, ahol lehetőség nyílik a hiányt mutató csontfelszínre megtervezni a csontpótlás virtuális háromdimenziós modelljét, amely a tervezés következő állomásaként átkerül a CAM programba.
  3. Amennyiben (autograft) a beteg saját csontjából kívánjuk elkészíteni a blokkot, a másodműtét során nyert csontot kell behelyezni egy erre a célra előkészített (sterilizálható) befogóba, majd a befogóval együtt a szkennerbe. kerül. A szkenner elkészíti a befogott csontdarab virtuális háromdimenziós modelljét. Az így létrejött adathalmaz tartalmazza a megmunkálandó csont minden irányú kiterjedésének adatait, és a rögzített helyzetének adatait a befogó bázispontjaihoz képest.
  4. A szkennerből így kapott fájlt átemeljük egy erre a célra fejlesztett CAM program alapanyagraktárába, ahol a fogpótlások készítésére alkalmas méretű és minőségű alapanyagok adatait tároljuk. (pl. cirkon tömb), ahol ellátjuk a megfelelő elnevezéssel.
  5. Elővesszük a CAM program virtuális raktárából a megfelelő nevű, a 3.-4. pont szerint raktárba helyezett donorcsont modelljét, amelybe beillesztjük a CAD programból importált csontpótlás virtuális modelljét, amelyet a CAM program automatikusan olyan pozícióba helyez el, hogy a csontblokk (immár, nem virtuális) tényleges elkészítése a legoptimálisabb forgácsolási körülmények között menjen végbe.
  6. Ezt követően a CAM szoftver a generálás során elkészíti a marógép működéséhez szükséges szerszámpályákat és áttölti a kódokat a marógép megfelelő memóriájába. Azután a szakember behelyezi a gép megfelelő befogójába a korábban a tartójába berögzített donorcsontot, amelyből a berendezés a gépi kódok felhasználásával elkészíti a megtervezett csontpótlást, amely precízen illeszkedik a pótolni kívánt csontfelszínre.

Ugyanez az eljárás követendő az idegen (allograft, xenograft) blokkpótlások esetén is, azzal a különbséggel, hogy a liofilizált BoneAlbumin eljárás alá vont blokkpótlások esetén a vásárolt blokkot a tartójához a Dent-Art Technik Kft. által kidolgozott és szabadalommal védett eljárást követve kell rögzíteni. Ezért a csontbankból vásárolt liofilizált csontok megmunkálása esetén a donorcsont szkennerrel történő adatbeolvasásának művelete elmarad, a donorcsont ismert mérete miatt.

További információ kérhető:

Pálfalvi Imreügyvezető

E-mail: palfalvi@pidental.hu

Honlap: www.pidental.hu

2019. június 27.

Content

Silvercast

Silvercast "A" öntőgép

Hexacast

Hexacast "A" öntőgép

cad/cam

Új CAD/CAM Rendszer

IDS 2017

IDS 2017 kiállítás

Bejelentkezés

Regisztráció

Ajánlatkérés

Nincs bejelentkezve

Kérjük regisztráljon, és akkor jogosult lesz az árak megtekintésére.

NKFIA támogatás
NKFIA támogatás
Sajtóközlemény
Szechenyi
Pi dental Fogászati Gyártó Kft. külpiaci megjelenéseinek támogatása
VEKOP-1.3.1-16-2016-00106 azonosító számú projekt