SHANGHAI HENG RUI TECHNO-TRADING CO. LTD. / Shanghai, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

SHANGHAI HENG RUI TECHNO-TRADING CO. LTD.

11B No. 2, Lane 998 Changhou Road
Shanghai 200042
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86 21 32212878
Fax: +86 21 32212858
E-mail: info@cn-hengrui.com
www.cn-hengrui.com